HOUSE

PROJECT NAME

VIRANYA

Location

WONGWAEN-ONNUT

PROJECT AREAs

43-1-65.05 Rais

Unit Amounts

169 UNITs

รูปแบบโครงสร้าง
ผนังสำเร็จรูป ผสมเสา คานสำเร็จรูป

เนื้องานที่รับผิดชอบ
คานสำเร็จรูปชั้น 2
ผนังสำเร็จรูปชั้น 1 - 2
พื้นสำเร็จรูปชั้น 2 และ บันไดสำเร็จรูป

ระยะเวลาการติดตั้ง
20 วัน ต่อ 8 ยูนิต

จุดเด่นโครงการ
เป็นการออกแบบโครงสร้างอย่างผสมผสานกันระหว่างระบบผนังสำเร็จรูปกับระบบเสาคานสำเร็จรูป ในตัวผนังสามารถผลิตได้ โดยมี 2 ความหนาในชิ้นงานเดียวกัน อีกทั้งยังเพิ่มลายเซาะร่องในผนังสร้างมิติที่สวยงามให้แก่ตัวบ้าน ภายในตัวบ้านฟังก์ชั่นชุดครัวยังผลิตเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปอีกด้วย

“บ้านที่มีหัวใจ” คือ บ้านที่ใส่ใจลึกซึ้งทุกความรู้สึก เข้าถึงทุกหัวใจของทุกคนในบ้าน สู่แนวคิดโครงการที่ออกแบบตัวบ้านและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทุกชีวิตในบ้าน ตัวโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีบ้านให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ

Floretta 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 141 ตารางเมตร
Blooma 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 154 ตารางเมตร
Matura 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 171 ตารางเมตร