LOW RISE CONDOMINIUM

PROJECT NAME

Unio

Location

Charan3

PROJECT AREAs

17-0-66.62 Rais

Unit Amounts

1,936 UNITs

รูปแบบโครงสร้าง
ส่วนจอดรถชั้น 1 - โครงสร้างเป็น Precast Column, และ Precast Wall พื้นชั้น 2 - ใช้โครงสร้าง Precast Beam ทำหน้าที่ถ่ายแรง จากระบบ Fully Precast ชั้น 2 - 8 ลงสู่ Precast Column ชั้น 1 ส่วนพักอาศัยชั้น 2 - 8 ก่อสร้างโดยระบบ Fully Precast (Bearing Wall, Non Bearing Wall, Half Slab) ชั้น Roof เพิ่ม Precast Gutter เพื่อระบายน้ำจากหลังคา

เนื้องานที่รับผิดชอบ
Precast Column ชั้น 1, Non Bearing Wall ชั้น 2 - 8
Facade Wall ชั้น 2, Roof Precast Gutter ชั้น Roof 

ระยะเวลาการติดตั้ง
1/2/2559 - 30/10/2559
การผลิต 7 วัน / 4 ชั้น (พื้นที่ผนัง 1,165 ตร.ม./ชั้น)

จุดเด่นโครงการ
1. Precast Column ที่ต้องมีตำแหน่งเหล็กเสริมที่แม่นยำเพื่อสามารถติดตั้ง Precast Beam ได้ง่าย
2. Precast Facade Wall มีรูปแบบงานสถาปัตย์ที่ผสมผสานด้วยบัว และช่องเปิดลักษณะระแนง รวมไปถึงการฝังวงกบในชิ้นงาน Precast
3. Precast Gutter ใช้งานเป็นรางระบายน้ําจาก หลังคาลงสู่ช่องชาร์ป
4. โครงการนี้มี 10 อาคาร ช่วงที่มีการเร่งการก่อสร้าง มีการซ้อนทับของงานถึง 6 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารต้องติดตั้งให้จบชั้นภายใน1สัปดาห์ ในช่วงดังกล่าวมีการเร่งการผลิตสูงสุดถึง 6 ชั้นต่อสัปดาห์

โครงการคอนโดโลว์ไรส์ 8 ชั้น 10 อาคาร จำนวน 1,936 ยูนิต ตัวอาคารภายนอกถูกออกแบบให้มี ความเรียบง่ายแต่ทันสมัย และมีลวดลายที่เป็น เอกลักษณ์สวยงาม พร้อมสีโทนเย็นที่ให้ความรู้สึก สงบผ่อนคลาย และอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการก็คือ สวนพักผ่อนซึ่งสามารถกลายเป็นจุดชมทัศนียภาพ ที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไว้สำหรับคนรักสุขภาพพร้อมสนามเด็กเล่น และร้านสะดวกซื้อ ภายในโครงการไว้อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน