HIGH RISE CONDOMINIUM

PROJECT NAME

THE SEED MINGLE

Location

Sathorn - Suanplu

PROJECT AREAs

2-3-50 Rais

Unit Amounts

531 UNITs

รูปแบบโครงสร้าง
เป็นอาคารที่ใช้ระบบ Fully Precast อาคารแรกของประเทศไทย โดยเริ่มระบบ Precast ตั้งแต่ชั้นแรกต่อเนื่องไปจนถึงชั้น 31

เนื้องานที่รับผิดชอบ
Non Bearing Wall 7 cm. Half Slab 6.5 cm. บันไดหลักและบันไดหนีไฟทั้งหมด

ระยะเวลาการติดตั้ง
8 วัน ต่อ หนึ่งชั้น  รวมระยะเวลาทั้งหมด 250 วัน (งานโครงสร้างอาคาร A )

จุดเด่นโครงการ
1. อยู่ที่การบริหารจัดการควบคุมการผลิตและจัดส่งให้สอดคล้องกับแผนงานของทางโครงการเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณการจราจรหนาแน่นมาก จำนวนเที่ยวการขนส่งต้องพอดีกับพื้นที่จอดรถในโครงการซึ่งมีจำกัด
2. ลำดับการเข้าของชิ้นงานต้องสัมพันธ์กันกับการติดตั้ง เนื่องจาก พื้นที่สต็อคน้อย อีกทั้งยังต้องสัมพันธ์กับการติดตั้ง Bearing wall

โครงการคอนโดที่มีการออกแบบในแนว Modern Minimalist ให้ซิตี้ไลฟ์เชื่อมต่อกับความงามของธรรมชาติอย่างลงตัว โดยมีการ Crafting เป็นแรงบันดาลใจสะท้อนออกมาในรูปทรงเชิงสถาปัตยกรรมของคอนโดมิเนียม

ลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยรูปทรง L-shape สูง 31 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบด้วยส่วนของ ที่พักอาศัย 30 ชั้น และส่วนของที่จอดรถ 1 ชั้น และอาคารจอดรถจำนวน 1 อาคาร โดยรวมมี ห้องพักอาศัยทั้งหมด 531 ยูนิต