HIGH RISE CONDOMINIUM

PROJECT NAME

Ideo Wutthakat

Location

Wutthakat

PROJECT AREAs

4-0-26.1 Rais

Unit Amounts

979 UNITs

รูปแบบโครงสร้าง
ส่วนจอดรถชั้น 1 - ชั้น 5 โครงสร้างใช้ระบบโพสเทนชั่น พื้นชั้น 6 เป็นส่วน เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น Fully Precast โดยเทพื้นหนาประมาณ 1 เมตร ทำหน้าที่เป็นตัวรับน้ำหนักชั้น 6 - 31 ลงสู่เสาชั้น 5 ส่วนพักอาศัยก่อสร้าง โดยระบบ Fully Precast (Bearing Wall , Non Bearing Wall , Half Slab)

เนื้องานที่รับผิดชอบ
Non Bearing Wall ชั้น10-31

ระยะเวลาการติดตั้ง
19/11/2557 - 30/4/2558
การผลิต 7 วัน/ชั้น (พื้นที่ผนัง 1,294ตร.ม./ชั้น)

จุดเด่นโครงการ
รูปแบบอาคารรูปตัว U ซึ่งจากโครงสร้าง Precast ที่เป็น Pattern เดียวกัน ทำให้สามารถแยกโซนการทำงาน และติดตั้งชิ้นส่วนได้รวดเร็ว

โครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง 31 ชั้น 1 อาคาร 979 ยูนิต โดยมีอาคารที่จอดรถในอาคาร 5 ชั้น

จุดเด่นโดยรวมของโครงการคือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร เริ่มจากล็อบบี้ที่ดูสูงโปร่งประกอบด้วย ห้องสมุดที่มีการกั้นพื้นที่เป็นสัดส่วนลิฟท์โครงการที่มีมาให้ถึง 4 ตัว