HIGH RISE CONDOMINIUM

PROJECT NAME

Ideo MOBI EASTGATE

Location

Sukhumvit

PROJECT AREAs

4-0-18 Rais

Unit Amounts

849 UNITs

รูปแบบโครงสร้าง
ส่วนจอดรถชั้น 1 - 4 โครงสร้างใช้ระบบโพสเทนชั่น พื้นชั้น 5 เป็นส่วนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น Fully Precast โดยเป็น Transfer Beam ทำหน้าที่เป็นตัวรับน้ำหนักชั้น 5 - 30 ลงสู่เสาชั้น 4 ส่วนพักอาศัยชั้น 6 - 31 ก่อสร้างโดยระบบ Fully Precast (Bearing Wall, Non Bearing Wall, Half Slab)

เนื้องานที่รับผิดชอบ
Facade Wall ชั้น 2 - 30, Non Bearing Wall ชั้น 5 - 30

ระยะเวลาการติดตั้ง
25/8/2558 - 25/3/2559
การผลิต 7 วัน/ชั้น (พื้นที่ผนัง 1,770 ตร.ม./ชั้น)

จุดเด่นโครงการ
รูปแบบอาคารรูปตัว T ผนังภายนอก (Facade) ที่ใช้ระบบ Precast  สามารถหล่อผนังพร้อมฝังวงกบหน้าต่างอลูมิเนียมจากโรงงาน ทำให้ป้องกันการรั่วซึมจากน้ำบริเวณหน้าต่างและสามารถทำให้ห้องพักมีหลากหลายรูปแบบ

โครงการคอนโดไฮไรส์ 30 ชั้น ลักษณะอาคารเป็นรูปแบบฟรีฟอร์มที่ดูไฮเทค ทันสมัย สื่อถึงความเป็นอนาคต รวมแล้วมีห้องพัก 849 ยูนิตและร้านค้าอีก 5 ยูนิต แบบห้องที่นี่จะมี 2 ขนาด 2 รูปแบบ คือแบบสตูดิโอ 21.50 ตารางเมตร และแบบ 1 ห้องนอน ขนาด 30.50 ตารางเมตร

ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางมีให้อย่างครบถ้วน ส่วนกลางบนชั้น 30 ที่เอาไว้รับวิวมุมสูงของกรุงเทพมหานคร