ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างสำเร็จรูปและรั้วสำเร็จรูปที่คุณมั่นใจ - PROS

HOUSE

บ้านเดี่ยว

สามารถรองรับโครงสร้างสำเร็จรูปได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจาก “เรา” มีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง จึงสามารถรองรับความต้องการต่างๆได้เป็นอย่างดี และตอบโจทย์ไม่ว่าทิศทางการตลาดจะเป็นอย่างไร… “เรา” พร้อมเสมอ

TOWNHOME

ทาวน์โฮม

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เกิดการแข่งขันสูงขึ้นในทุกๆด้านของการใช้ชีวิต ความรวดเร็วในการก่อสร้างกลายเป็นตัวแปรที่เกื้อหนุนในด้านของการแข่งขันด้านที่อยู่อาศัยทางเราจึงพัฒนา โครงสร้างสำเร็จรูป และ รั้วสำเร็จรูป ขึ้นมาให้ทันสมัยตอบโจทย์ในกลุ้มลุกค้าของเรา

ความเชี่ยวชาญของ “เรา” … “Precast Concrete” ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างลงตัว

LOW RISE
CONDOMINIUM

คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์

Precast Concrete ที่ดี คือโครงสร้างสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป กับการผสมผสานระหว่างการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ควบคู่กับความสุนทรีย์ และความงามทางสถาปัตย์ไว้อย่างไม่ต้องมีการบิดเบือน หรือละทิ้งข้อใดข้อหนึ่งไป ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้

ความเชี่ยวชาญของเราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดได้จริง และตรงตามเวลาที่กำหนด

HIGH RISE
CONDOMINIUM

คอนโดมิเนียมไฮไรส์

ความใส่ใจและมาตรฐานในการก่อสร้าง เมื่ออาคารยิ่งสูงยิ่งต้องปลอดภัยและต้องคำนึงถึงความรวดเร็วในเนื้องาน และความแข็งแรงในชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป โครงสร้างสำเร็จรูป เมื่อรวมเอาโจทย์ทางด้านสถาปัตย์ และองค์ประกอบของทุกๆส่วนเข้าด้วยกัน งานโครงสร้างสำเร็จรูปจึงควรมาจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน Precast Concrete