ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูปและสินค้าชนิดคอนกรีตอัดแรง- pros

COMPANY PROFILE

บริษัทฯเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 บนพื้นที่กว่า 127 ไร่ในจังหวัดราชบุรี ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี และการมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมในวันนี้เรากลายเป็นผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคที่มีสินค้าครอบคลุมทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบกลวง / แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตัน / ชิ้นส่วนรั้วสำเร็จรูป / เสา-คานสำเร็จรูป / สินค้าชนิดคอนกรีตอัดแรง / ผนังสำเร็จรูป

เรายังคงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพในทุกๆขั้นตอนของการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานและตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

FOCUS ON QUALITY

เราไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาในคุณภาพของการผลิตเท่านั้นแต่เรายังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของทุกคน เรายึดมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าย่อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรง ของเราผ่านการรับรองมาตรฐานมอก. และได้รับการยอมรับได้รับความไว้วางใจในคุณภาพจนเป็นที่แพร่หลายต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงคุณภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ การเพิ่มศักยภาพของทีมงานทุกฝ่ายให้เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ ทำให้องค์กรสามารถดำเนินไปถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เราได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าองค์กรของเรามีการมุ่งพัฒนาคุณภาพในทุกด้านเราจะยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับความเจริญก้าวหน้าในอุตสาหกรรมคอนกรีตภายในประเทศ

MAKE A DIFFERENCE

เราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการวิจัยและการพัฒนาซึ่งได้คิดค้นพัฒนาระบบรอยต่อในโครงสร้างสำเร็จรูป (Socket) ขึ้นมาจนได้รับการรับรองและจดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรามีความแตกต่างในด้านการบริหารที่เหนือกว่ารวมถึงเทคนิคการทำงานต่างๆซึ่งจัดการอย่างเป็นระบบทำให้เกิดมาตรฐานในการทำงาน

เราใส่ใจในการเลือกสรรวัตถุดิบและส่วนผสมทุกชนิดที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดีเพื่อคุณภาพสูงสุดของสินค้า เรายังคงค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการลูกค้า กระบวนการทำงานของเรามีความยืดหยุ่น และคล่องตัวเพื่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปของเราจึงสามารถออกแบบและสั่งผลิตได้ตามรูปร่างที่ต้องการให้เหมาะกับงานสถาปัตยกรรมที่ต้องการสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY

WE DO CARE
LIKE NO OTHERS.

ทุ่มเทเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและสังคมองค์รวมอย่างจริงใจ

ไม่มีสังคมไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี...ก็ไม่มีเรา พรอสเพอริตี้ คอนกรีต ยึดถือสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นเสมือนดั่งเพื่อนบ้านที่ต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันและกันเพื่อที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน พรอสเพอริตี้ คอนกรีตจึงให้ความสำคัญและยึดหลักปฏิบัติที่มีธรรมาภิบาลต่อสังคมองค์รวมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา ด้านการบริหารจัดการเน้นหนักในหลักการการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยระบบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับระบบสระพักน้ำบำบัด เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ จนได้รับรางวัลธรรมาภิบาลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น

ส่วนทางด้านสังคม พรอสเพอริตี้ คอนกรีตมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาดูงานในด้านคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีโอกาสน้อย รวมทั้งยังจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมตามโอกาสต่างๆเพื่อสังคมอยู่เสมอ ทั้งนี้พรอสเพอริตี้ คอนกรีตเชื่อว่าความสำเร็จต่างๆและความไว้วางใจที่ได้รับย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากใจที่ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม พร้อมที่จะประสานประโยชน์ระหว่างพรอสเพอริตี้ คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จรูปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างกลมกลืนยั่งยืน

ทุกๆความต้องการของคุณ
เราจะทำให้เป็นไปได้

เพราะที่ พรอสเพอริตี้ คอนกรีต เรายึดถือในความสำเร็จของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เราจึงยินดีจะมอบคำแนะนำให้คำปรึกษาบริการและอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านอย่างดีที่สุด เพื่อวางรากฐานบันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จทางธุรกิจให้กับคุณ แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกัน

COVERED AREAS

SERVICE
AND
COVERED
AREAS

ขนส่งสินค้าถึงไซต์งาน

บริการขนส่งสินค้าถึงไซต์งานตามแผนการจัดส่ง ตรงเวลา รวดเร็ว พร้อมรับประกันการขนส่ง

ออกแบบชิ้นส่วนและโครงสร้างแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรง

บริการออกแบบชิ้นส่วนและโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบ สถาปัตยกรรมหรือตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ

ประมาณราคาสำหรับโครงการ

บริการประมาณราคาก่อสร้างสำหรับโครงการที่ใช้ชิ้นส่วนหรือ ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นสำเร็จรูป และคอนกรีตอัดแรง

จัดอบรมให้ความรู้

บริการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งชิ้นส่วน และโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นสำเร็จรูป และคอนกรีตอัดแรง