โครงสร้างสำเร็จรูป

เสาคอนกรีตสำเร็จรูป

คานคอนกรีตสำเร็จรูป

บันไดคอนกรีตสำเร็จรูป

ฐานรากคอนกรีต

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (กลวง)

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (ตัน)

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (พิเศษ)

บริษัท พรอสคอนกรีต จำกัด
PROS CONCRETE CO., LTD.

195 หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000

เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา  :  08.00 น. – 17.00 น.

โทรศัพท์  :  032 334 977-80
โทรสาร  :  032 334 976

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ

© PROS CONCRETE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Made with By : PROS