เสาไฟฟ้า คอนกรีต

เสาไฟฟ้า คอนกรีต

เสาไฟฟ้า  ยาว 6 เมตร   เหล็ก 6 เส้น
(โคนเสา 13 ซม.   ปลายเสา 10 ซม.)
เสาไฟฟ้า ยาว 8 เมตร   เหล็ก 12 เส้น  
(โคนเสา 20 ซม. ปลายเสา 12 ซม.)
บริษัท พรอสคอนกรีต จำกัด
PROS CONCRETE CO., LTD.

195 หมู่9  ตำบลหินกอง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

เปิดให้บริการ: วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา: 08.00น. – 17.00น.

โทรศัพท์ : 032 334 977-80
โทรสาร : 032 334 976

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ

© PROS CONCRETE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Made with By : PROS