เสารั้วลวดหนาม คอนกรีต

เสารั้วลวดหนาม คอนกรีต

หน้า 3 นิ้ว
ยาว 1.00 - 3.00 เมตร เหล็ก 2 เส้น
หน้า 3 นิ้ว
ยาว 4.00 เมตร เหล็ก 4 เส้น
หน้า 4 นิ้ว
ยาว 1.00 - 4.00 เมตร เหล็ก 4 เส้น
บริษัท พรอสคอนกรีต จำกัด
PROS CONCRETE CO., LTD.

195 หมู่9  ตำบลหินกอง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

เปิดให้บริการ: วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา: 08.00น. – 17.00น.

โทรศัพท์ : 032 334 977-80
โทรสาร : 032 334 976

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ

© PROS CONCRETE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Made with By : PROS