ชิ้นส่วนรั้วคอนกรีต สำเร็จรูป

1. เสาเข็ม

เสาเข็มไอ 12  ความยาว   1.00 - 4.00  เมตร 
เสาเข็มไอ 15 ความยาว 2.00 - 6.00 เมตร
เสาเข็มไอ 18 ความยาว 3.00 - 6.00 เมตร

2. ฐานราก

ฟุตติ้งเข็มเดี่ยว 
ขนาด 35x35 ซม. ลึก 30 ซม.

ฟุตติ้งเข็มคู่
ขนาด 70x35 ซม. ลึก 30 ซม.
ขนาด 100x35 ซม. ลึก 30 ซม.

3. เสารั้ว

ขนาด 15 ซม.  ยาว 2.28 เมตร รั้วสูง 2.0 เมตร
ขนาด 15 ซม.
ยาว 2.78 เมตร รั้วสูง 2.5 เมตร
ขนาด 15 ซม.
ยาว 3.28 เมตร รั้วสูง 3.0 เมตร
ขนาด 18 ซม.
ยาว 2.78 เมตร รั้วสูง 2.5 เมตร
ขนาด 18 ซม.
ยาว 3.28 เมตร รั้วสูง 3.0 เมตร

4. แผ่นผนังกั้นดิน

ขนาด         25x5  ซม. 
ความยาว 2.92 เมตร

5. แผ่นผนังรั้ว

รุ่น Classic Smart 
ขนาด 25x5 ซม. / ความยาว 2.92 เมตร

รุ่น Modern Smart
ขนาด 25x5 ซม. / ความยาว 2.92 เมตร

6. แผ่นผนังทับหลัง

รุ่น Classic Smart 
ขนาด 25x5 ซม. / ความยาว 2.92 เมตร

รุ่น Modern Smart
ขนาด 25x5 ซม. / ความยาว 2.92 เมตร

7. บัวหัวเสา

รุ่น Classic Smart 
ขนาด 25x25 ซม.

รุ่น Modern Smart
ขนาด 25x25 ซม.
บริษัท พรอสคอนกรีต จำกัด
PROS CONCRETE CO., LTD.

195 หมู่9  ตำบลหินกอง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

เปิดให้บริการ: วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา: 08.00น. – 17.00น.

โทรศัพท์ : 032 334 977-80
โทรสาร : 032 334 976

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ

© PROS CONCRETE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Made with By : PROS