ชิ้นส่วนรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป

1. เสาเข็มคอนกรีต (ตัวไอ)

เสาเข็มไอ 12 
ความยาว : 1 - 2 เมตร / เหล็ก 2 เส้น
ความยาว : 3 - 4 เมตร / เหล็ก 3 เส้น
เสาเข็มไอ 15
ความยาว : 2 - 6 เมตร / เหล็ก 4 เส้น
เสาเข็มไอ 18
ความยาว : 3 - 6 เมตร / เหล็ก 4 เส้น

2. ฐานราก

ฟุตติ้งเข็มเดี่ยว 
ขนาด : 35 x 35 ซม. / ลึก 30 ซม.
ฟุตติ้งเข็มคู่
ขนาด : 70 x 35 ซม. / ลึก 30 ซม.
ขนาด : 100 x 35 ซม. / ลึก 30 ซม.

3. เสารั้ว

ขนาด 15 ซม. 
ความยาว : 2.28 เมตร / รั้วสูง 2 เมตร ความยาว : 2.78 เมตร / รั้วสูง 2.5 เมตร ความยาว : 3.28 เมตร / รั้วสูง 3 เมตร ขนาด 18 ซม. ความยาว : 2.78 เมตร / รั้วสูง 2.5 เมตร ความยาว : 3.28 เมตร / รั้วสูง 3 เมตร

4. แผ่นผนังรั้ว

รุ่น Modern Smart 
ขนาด : 25 x 5 ซม. / ความยาว : 2.92 เมตร
รุ่น Classic Smart 
ขนาด : 25 x 5 ซม. / ความยาว : 2.92 เมตร

5. แผ่นผนังทับหลัง

รุ่น Modern Smart 
ขนาด : 25 x 5 ซม. / ความยาว : 2.92 เมตร
รุ่น Classic Smart 
ขนาด : 25 x 5 ซม. / ความยาว : 2.92 เมตร

6. บัวหัวเสา

รุ่น Modern Smart 
ขนาด : 25 x 25 ซม.
รุ่น Classic Smart 
ขนาด : 25 x 25 ซม.
บริษัท พรอสคอนกรีต จำกัด
PROS CONCRETE CO., LTD.

195 หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000

เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา  :  08.00 น. – 17.00 น.

โทรศัพท์  :  032 334 977-80
โทรสาร  :  032 334 976

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ

© PROS CONCRETE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Made with By : PROS