เสาเข็มคอนกรีต (ตัวไอ) 

เสาเข็มคอนกรีต (ตัวไอ) 

เสาเข็มไอ 12 
ความยาว : 1 - 2 เมตร / เหล็ก 2 เส้น
ความยาว : 3 - 4 เมตร / เหล็ก 3 เส้น
เสาเข็มไอ 15
ความยาว : 2 - 6 เมตร / เหล็ก 4 เส้น
เสาเข็มไอ 18
ความยาว : 3 - 6 เมตร / เหล็ก 4 เส้น
บริษัท พรอสคอนกรีต จำกัด
PROS CONCRETE CO., LTD.

195 หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000

เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา  :  08.00 น. – 17.00 น.

โทรศัพท์  :  032 334 977-80
โทรสาร  :  032 334 976

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ

© PROS CONCRETE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Made with By : PROS