ผลิตภัณฑ์ PRECAST

โครงสร้างสำเร็จรูป

เพิ่มความง่ายในโครงสร้างที่คุ้นตา เพิ่มความแข็งแรงในตัววัสดุที่นำมาใช้
เพิ่มการใช้สอยของพื้นที่ให้คุ้มทุกส่วนของโครงการ

รั้วสำเร็จรูป

ชิ้นส่วนเพียงไม่กี่ชิ้นประกอบกันเป็นแนวเขตที่สวยงาม
ด้วยกำลังการผลิตถึง 2,500 เมตร/เดือน

อาคารสำเร็จรูป

ทุกสเกลของโครงสร้าง ทุกการใช้งานของอาคาร PRECAST CONCRETE
เราทำได้เสมอ

บริษัท พรอสคอนกรีต จำกัด
PROS CONCRETE CO., LTD.

195 หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000

เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา  :  08.00 น. – 17.00 น.

โทรศัพท์  :  032 334 977-80
โทรสาร  :  032 334 976

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ

© PROS CONCRETE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Made with By : PROS